บริษัท คอมเซเว่นเซอร์วิส จำกัด

บริการรับดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Outsource, IT Support) ทั้งแบบรายเดือน รายปี ซึ่งมีราคาเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท จ้างแค่เพียง 1 คน แต่เหมือนได้ทีมผู้ดูแลไอทีครบวงจร และพร้อมยังรับวางระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบ IT Solution อื่นๆ